بازاریابی اینترنتی و تاثیر آن بر فروش

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

جهان رقابتی امروز دنیایی پر از رقابت بین شرکت ها و سازمان های رقیب می باشد.

رقابت در صنایع به شدت پیچیده و روزافزون بوده و سازمان ها به منظور حفظ خود در بازار رقابتی امروز، نیازمند داشتن برنامه های جدید و مبتنی بر مبانی علمی می باشند.

یکی از مهم ترین بخش هایی که سازمان ها در رقابت با رقبا نیازمند برنامه ریزی دقیق روی آن می باشند موضوع بازاریابی می باشد که یکی از ارکان موفقیت سازمان ها بوده

و هر شرکتی به منظور داشتن فروش مناسب و جذب مشتریان نیازمند انجام فعالیت های بازاریابی می باشد.

تا همین چند دهه ی پیش، شکل بازارها و رقابت تا حد زیادی متفاوت از بازارهای امروزی بود.

یکی از مهم ترین این تفاوت ها در بحث حق انتخاب مشتریان بود به نحوی که در گذشته به دلیل محدود بودن شرکت های تولید کننده، مشتریان ناگزیر از انتخاب از بین همان چند کالا و برند محدود بودند

و در حقیقت حرف اول را تولید کننده در بازار می زد.

بازاریابی اینترنتی

ارائه خدمات بازاریابی اینترنتی

حق انتخاب مشتریان بسیار محدود بود و آن ها ناچار بودند از بین چند مارک محدودی که وجود داشت یکی را انتخاب نمایند.

اما امروزه فضای بین تولید کننده و مشتری به کلی دگرگون شده است چرا که امروزه با رشد و توسعه ی جوامع و افزایش امکانات تولید، تعداد تولید کنندگان در یک صنعت به نحو شگفت آوری افزایش یافته است.

با افزایش رقابت های در سطح داخلی و خارجی، شرکت ها و سازمان ها به منظور جذب مشتریان جدید و عقب نماندن از رقبا ناچار به در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور جلب نظر مشتریان می باشند.

در حقیقت جهان رقابتی امروز دنیایی پر از رقابت بین شرکت ها و سازمان های رقیب می باشد

و رقابت در صنایع به شدت پیچیده و روزافزون بوده و سازمان ها به منظور حفظ خود در بازار رقابتی امروز، نیازمند داشتن برنامه های جدید و مبتنی بر مبانی علمی می باشند.

یکی از مهم ترین بخش هایی که سازمان ها در رقابت با رقبا نیازمند برنامه ریزی دقیق روی آن می باشند موضوع بازاریابی می باشد

که یکی از ارکان موفقیت سازمان ها بوده و هر شرکتی به منظور داشتن فروش مناسب و جذب مشتریان نیازمند انجام فعالیت های بازاریابی می  باشد.

بازاریابی و تبلیغات آنلاین

باتوجه به گسترش اینترنت و فضای مجازی  عامل بازاریابی و به ویژه قابلیت های بازاریابی اینترنتی کاربرد چشمگیری پیدا کرده است.

ممکن است سازمان و شرکتی از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر قابلیت های بازاریابی اینترنتی فاقد مزیت باشد.

این فقدان مزیت در قابلیت های بازاریابی اینترنتی از ناکارایی نسبی در بازاررسانی کالا در مراحلی همچون طراحی بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و … ناشی می شود.

بخش صادراتی شرکتها و سازمانهای ایران به سبب عدم وجود یک سیستم بازاریابی مناسب و عدم توجه به قابلیت های بازاریابی اینترنتی نتوانسته است به خوبی توسعه یابد.

مزایای بازاریابی اینترنتی

به طوری که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب طراحی تبلیغات و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است.

سپیدگرافیک در راستای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی خدمات مشاوره ای و اجرایی خود را ارائه می دهد.