جدیدترین روشهای تبلیغات

جدیدترین روشهای تبلیغات در دنیا،چه روشهایی هستند؟

تبلیغات به نوع بسیار پیچیده ای از ارتباطات تبدیل شده است، با هزاران روش مختلف به منظور انتقال پیام و اهداف کسب و کار به مصرف کننده! امروزه تبلیغ کننده گزینه های فراوانی را در اختیار دارد. اینترنت به تنهایی بستر بسیار مناسبی  را فراهم می کند، با ظهور ویدیوهای تبلیغاتی ، آگهی های تبلیغاتی، وب سایت های تخصصی شرایط مناسبی جهت تبلیغات فراهم شده است.