خرید اینترنتی – افزایش سود تولیدکننده و فروشنده

خرید اینترنتی

خرید اینترنتی

امروزه با توجه به رشد و تنوع فناوري­هاي تجارت الکترونیک تعداد فروشگاه­هاي اینترنتی به صورت تصاعدي افزایش یافته

و این امر چالش­هاي جدیدي در کسب­وکار ایجاد نموده است.

تجارت الکترونیک علیرغم نو پا بودن، پیشرفت­هاي شگرفی داشته و به خصوص اخیراً در ایران گرایش به آن زیاد شده است

به طوري که به روش موثري براي خرده فروشان آنلاین و مصرف­کنندگان آنها در انجام معاملات آنلاین از طریق وبسایت­هاي تجاري، تبدیل شده است.

یک مفهوم جدید از فناوري خرید فعال به نام خرید اینترنتی، پس از ایجاد اولین مرورگر وب­سایت اینترنتی در سال 1990 پدید آمد

که یکی از شیوه­هاي جدید خرید است و مزایاي گستردهاي دارد.

رشد سریع و استفاده روزافزون از فناوري­هاي رایانه­اي، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان، خردهفروش و خریداران، از طریق شبکه اینترنت، به شکلی بسیار موثرتر ارتباط برقرار کرده

و اثربخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند.

از این رو، می­توان خرید اینترنتی را یکی از تحولات عمده در خرده­ فروشی در دنیا به شمار آورد

فروش اینترنتی

در دنیاي کسب­ وکار، موانع بسیار زیادي وجود دارد که بر تصمیم و قصد خرید از وبسایت­ها تأثیرگذار است.

کمبود امنیت در شبکه اینترنت، عدم اعتماد مشتري به خرید مجازي، کیفیت سایت و مدل طراحی آن

به خصوص در روش ارائه محصول و اطلاعات مربوط کالا، به بی رغبتی مشتریان در انجام خریدهاي اینترنتی منجر می­شود.

از سوي دیگر تمایل افراد به خرید اینترنتی، توسط عوامل درونی مانند نگرش­ها، عادت­ها و ادراکات فرد از فرصت­هایی که توسط خرید اینترنتی ممکن می گردد، تاثیر می­پذیرد.

در نتیجه بهتر است مشخص شود که به چه دلایلی مشتریان تمایل به خرید اینترنتی دارند؛

چرا که تمایل و پذیرش مشتریان عامل کلیدي در توسعه ساختار خدمات اینترنتی است

و در صورت عدم استقبال مشتریان، اینگونه خدمات اینترنتی با شکست مواجه خواهند شد .

از آنجا که خرید اینترنتی در ایران موضوعی نوپاست و حجم زیادي از خرید و فروش در سراسر دنیا، به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد؛

کشور ما نیز در آیندهاي نزدیک، ناگزیر از پذیرش و به کارگیري آنخواهد بود

یکی از خدمات اصلی سپیدگرافیک ،طراحی سایت و طراحی فروشگاه اینترنتی می باشد

خرید اینترنتی

تبلیغات آنلاین